Dla dzieci i młodzieży

W filii CKP w Skotnikach działa Klub Rodziców. W jego programie znajdziemy propozycje o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym dla dzieci do lat 3 . Maluchy wraz z opiekunami mogą uczestniczyć w zajęciach multisensorycznych, ćwiczeniach umuzykalniających, jak popularne „Gordonki” oraz edukacyjnych - "Czytadełko" i "Folkloromaniaki". 

Na dzieci w wieku przedszkolnym czeka kółko plastyczne "Kreatywne dzieciaki" oraz zajęcia baletowe i rytmiczno-umuzykalniające "Tańczące Nutki".  Klub prowadzi także indywidualne lekcje gry na instrumentach (gitara, pianino) oraz zajęcia wokalne pod nazwą "Mała Akademia Musicalu". 
Dzieci oraz młodzież w wieku szkolnym zapraszamy na warsztaty artystyczne, doskonalenia języka angielskiego, warsztaty szachowe, taneczne czy gimnastyki korekcyjnej.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny.
Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w gminie miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.

Z myślą o dorosłych i seniorach

Dla dorosłych Klub Skotniki przygotował szereg interesujących propozycji. Do wyboru są m.in. lekcje gry na pianinie i gitarze oraz zajęcia wokalne (indywidualne lub grupowe). Spragnieni ruchu są zaś mile widziani na zajęciach fitness, które odbywają się w klubie dwa razy w tygodniu.

W Klubie Skotniki działa Klub Seniora, w którym odbywają się zajęcia z myślą o osobach powyżej 60. roku życia. 

Seniorów zainteresowanych dołączeniem do zajęć zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach w ramach Klubu Seniora, a także bezpłatny lub rabatowy wstęp na wybrane wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.
Klub Skotniki
Klub Skotniki - balet
Klub Skotniki - kółko teatralne
Klub Skotniki - szachy
Klub Skotniki - taniec nowoczesny

Klub Skotniki

1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.