Dla dzieci i młodzieży

W filii CKP w Skotnikach działa Klub Rodziców. W jego programie znajdziemy propozycje o charakterze edukacyjnym, integracyjnym i rozwojowym dla dzieci do lat 3 oraz matek i ojców oczekujących na potomstwo. Maluchy uczestniczą w zajęciach multisensorycznych, które uruchamiają i koordynują pracę zmysłów i ciała, ćwiczeniach umuzykalniających, jak popularne „gordonki”. Ćwiczenia to pierwszy kontakt dzieci z językiem angielskim. Maluchy rozwijają też układ kostno-stawowy poprzez taniec i rozciąganie.

Na dzieci w wieku przedszkolnym czeka kółko plastyczne. Maluchy mogą również dołączyć do grupy baletowej ISKIERKI lub zespołu wokalnego KROPELKI. Starsze dzieci mogą kontynuować zajęcia taneczne w grupach, które prowadzi Klub: zespołach tańca nowoczesnego AKCENT, IMPULS i FLEXI, grupach baletowych BALERINKI i ARABESKA oraz zespole wokalnym RYTM. Klub prowadzi także lekcje gry na instrumentach oraz zajęcia dla solistów szlifujących umiejętności wokalne. Dykcję można poprawić korzystając z indywidualnych zajęć z logopedą. W Klubie działają ponadto dziecięce zespoły teatralne SKRZATY i BAJU BAJ oraz koła szachowe: dla dzieci oraz zaawansowanych graczy.

Dla rodzin

Żeby skorzystać z zajęć w ramach Klubu Rodziców należy zaopatrzyć się w Kartę Klubu Rodziców. Dzięki niej wstęp na zajęcia i wydarzenia we wszystkich Klubach Rodziców działających w strukturze Centrum Kultury Podgórza jest bezpłatny. Honorujemy również Krakowską Kartę Rodzinną 3+ (KKR3+) oraz Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem (KKRN, Karta dla Rodziny “N”). Obie karty to systemy ulg, przywilejów i uprawnień dla ich posiadaczy, funkcjonujące tylko w gminie miejskiej Kraków.

Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem uprawnia rodziców, dzieci niepełnosprawne i ich pełnosprawne rodzeństwo m.in. do 50 proc. zniżki w miejskich instytucjach kultury. Kartę wydaje Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, przy ul. Dekerta 24.

Krakowska Karta Rodzinna 3+ gwarantuje wiele ulg w instytucjach kultury, sklepach i punktach usługowych. Taką Kartę mogą otrzymać rodziny wielodzietne (posiadające co najmniej troje dzieci), zamieszkałe na terenie gminy Kraków, w których rodzice (rodzic) rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Krakowa. Kartę wydaje Krakowskie Centrum Świadczeń UMK, przy ul. Stachowicza 18.

Z myślą o dorosłych i seniorach

Dla dorosłych Klub Skotniki przygotował szereg interesujących propozycji. Do wyboru są m.in. lekcje gry na pianinie i gitarze oraz zajęcia wokalne (indywidualne lub grupowe). Spragnieni ruchu są zaś mile widziani na zajęciach fitness, które odbywają się w klubie dwa razy w tygodniu.

W Klubie Skotniki działa Klub Seniora, w którym odbywają się zajęcia z myślą o osobach powyżej 60. roku życia. Skotniccy seniorzy mają również swój zespół wokalny, TOLERANCJA. Na zajęciach często spotykają się pokolenia, żeby wspólnie kultywować tradycje osiedlowe oraz poznawać lokalną historię.

Seniorów zainteresowanych dołączeniem do zajęć zachęcamy do zaopatrzenia się w Kartę Seniora Centrum Kultury Podgórza. Cena Karty Seniora to 10 zł. Umożliwia ona darmowy udział w zajęciach w ramach Klubu Seniora, a także bezpłatny lub rabatowy wstęp na wybrane wydarzenia oferowane przez CKP i jego filie. Karta obowiązuje przez dany rok kulturalny tj. od września do sierpnia kolejnego roku.

Podgórze w Kulturze

Zachęcamy również do zaopatrzenia się w kartę „Podgórze w Kulturze”! Obejmuje ona darmowy lub rabatowy wstęp na wybrane przez Centrum Kultury Podgórza wydarzenia, spektakle, koncerty i imprezy we wszystkich filiach. Koszt karty to 10 zł i jest ona przyznawana na dany rok kulturalny.
Klub Skotniki
Klub Skotniki - balet
Klub Skotniki - kółko teatralne
Klub Skotniki - szachy
Klub Skotniki - taniec nowoczesny

Klub Skotniki

1 /

Na skróty

Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej.